Ascent Garden Home

Ascent Garden Home

Mô tả ngắn

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH GOTEC Việt Nam
– Đơn vị thiết kế: ALINCO,. LTD
– Tình trạng: Đang thực hiện Thiết kế cơ sở
– Công việc thực hiện: Khai triển Thiết kế cơ sở – Thiết kế kỹ thuật – Thiết kế thi công
– Địa điểm dự án: Đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM

Mô tả

Đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
(028) 3840 1750
sale@alinbim.com