Trường Tiểu học Trần Quang Khải

Trường Tiểu học Trần Quang Khải

Mô tả ngắn

– Chủ đầu tư: Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp
– Đơn vị thiết kế: ALINCO,. LTD
– Tình trạng: Đang thực hiện
– Công việc thực hiện: Khai triển Thiết kế thi công
– Địa điểm dự án: 21 Nguyên Hồng, Phường 1, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Mô tả

21 Nguyên Hồng, Phường 1, Q.Gò Vấp, TP.HCM
(028) 3840 1750
SALE@ALINBIM.COM