Long Hải Resort

Long Hải Resort

Mô tả ngắn

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Daewon Thủ Đức
– Đơn vị thiết kế: ALINCO,. LTD
– Tình trạng: Hoàn thành Thiết kế sơ bộ
– Công việc thực hiện: Khai triển Thiết kế cơ sở – Thiết kế kỹ thuật – Thiết kế thi công
– Địa điểm dự án: Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mô tả

Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(028) 3840 1750
SALE@ALINBIM.COM