Dịch Vọng Hậu

Dịch Vọng Hậu

Mô tả ngắn

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam – CN Hà Nội
– Đơn vị thiết kế: ALINCO,. LTD
– Tình trạng: Hoàn thành Thiết kế cơ sở
– Công việc thực hiện: Khai triển Thiết kế cơ sở – Thiết kế kỹ thuật – Thiết kế thi công
– Địa điểm dự án: P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Mô tả

P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
(028) 3840 1750
SALE@ALINBIM.COM